Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Spota ilość kierowców odnosi się lekceważąco do potrzeby posiadania całego udokumentowania przez kierowcę własnej aktywności w danym dniu, i faktu nieprowadzenia pojazdu. Srogie konsekwencje grożą nie jedynie jemu samemu, lecz też innym jednostkom.

Mandat, który zagraża kierowcy z tego powodu to 100 zł za wszelki dzień niepełnego udokumentowania. Niemożliwość przedłożenia dowodów monitorujących pracę kierowcy 28 dni wstecz w czasie inspekcji drogowej skutkuje nie tylko grzywną dla prowadzącego, ale też grzywną dla osoby zarządzającej przewozem w wysokości 500 zł.

czas pracy kierowców