Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Niesłuszne wedle ekologów oskarżenia o przekupstwo czy ekoterroryzm doprowadziły do opracowania tak zwanej Karty Etycznej – opublikowanego dzisiaj dokumentu. Projekt ten zrealizowany został przez . Owa organizacja gromadzi wszystkie główne działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Podstawowe wytyczne dokumentu to działanie zgodne z zasadą uczciwości oraz bezwzględnej jawności, kierowanie się otwartością oraz praworządnością jak i wyeliminowanie prywatnych interesów z potencjalnymi inwestorami.