Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Powstały projekt poprawy Kodeksu Pracy zakłada, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa samoczynnie stanie się umową na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przesłany do specjalistycznej konsultacji, które trwać mają do 21-go listopada. Intencją jest rozwiązanie problemu niezasadnego zawierania terminowych umów, w sytuacji, gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Nowy artykuł 251 ma określać skutki przekroczenia wspomnianego czasu a także liczny zawieranych umów.