Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Aktywność fizyczna i jakość snu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – omówienie badania

Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji psychicznej. Regularne ćwiczenia wpływają pozytywnie na układ krążenia, poprawiają wytrzymałość, a także wspomagają redukcję stresu i lęku. W dobie rosnącego zainteresowania zdrowym trybem życia, coraz więcej badań koncentruje się na związku pomiędzy aktywnością fizyczną a różnymi aspektami zdrowia, w tym jakością snu. Sen jest jednym z podstawowych elementów wpływających na nasze samopoczucie i efektywność w codziennych obowiązkach. Zrozumienie, jak aktywność fizyczna może poprawić jakość snu, jest szczególnie ważne dla studentów, którzy często zmagają się z wysokim poziomem stresu i nieregularnym trybem życia.

Badanie przeprowadzone wśród 1600 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miało na celu zbadanie, jak aktywność fizyczna wpływa na jakość snu. Studenci wypełnili Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) oraz Pittsburghski Indeks Jakości Snu (PSQI). Wyniki pokazały, że studenci o wyższym poziomie aktywności fizycznej mieli lepszą jakość snu. Pandemia COVID-19 miała również znaczący wpływ na styl życia studentów, co uwidoczniło się w ich odpowiedziach. Aktywność fizyczna okazała się kluczowa dla poprawy jakości snu, niezależnie od zmiennych demograficznych takich jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) był związany z gorszą jakością snu, co podkreśla znaczenie utrzymania zdrowej wagi. Wyniki te sugerują, że regularna aktywność fizyczna jest uniwersalnym środkiem poprawy zdrowia i jakości życia, szczególnie w trudnych czasach, takich jak pandemia.

Link do pełnej treści badania znajdziesz tutaj.

Zobacz również: Czy spanie na podłodze jest zdrowe?

Zmęczony student śpiący na książkach przy biurku

Przegląd literatury

W literaturze naukowej wielokrotnie podkreślano związek pomiędzy aktywnością fizyczną a jakością snu. Badania pokazują, że brak ruchu może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń snu. Przykładowo, w badaniach przeprowadzonych podczas pandemii COVID-19, zauważono wzrost problemów ze snem wśród osób o niskim poziomie aktywności fizycznej. Depresja, lęki i stres były często powiązane z niską jakością snu. Autorzy takich badań, jak Luciano i inni (2021) oraz Idrissi i inni (2020), wskazują, że brak aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe mogą znacznie obniżyć jakość snu. Inne badania, przeprowadzone przez McDonough i inni (2021), potwierdzają, że ograniczenia wynikające z pandemii, takie jak przymusowy pobyt w domu, miały negatywny wpływ na jakość snu studentów.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że aktywność fizyczna jest kluczowym elementem wpływającym na jakość snu. Uczestnicy badania, którzy regularnie uprawiali sport, wykazywali znacznie lepszą jakość snu w porównaniu do tych, którzy byli mniej aktywni. Zauważono również, że studenci o wyższym wskaźniku masy ciała (BMI) mieli gorszą jakość snu. Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele zmian w stylu życia studentów, co również miało wpływ na ich sen. Wielu studentów skarżyło się na pogorszenie jakości snu w pierwszym roku pandemii, jednak ci, którzy zwiększyli swoją aktywność fizyczną, zauważyli poprawę. Z tych obserwacji wynika jasno, że regularna aktywność fizyczna może być skutecznym sposobem na poprawę jakości snu, zwłaszcza w trudnych czasach takich jak pandemia.

Źródła:

  • Luciano F, Cennachi V, Vegro V, Gaspare P. COVID-19 lockdown: Physical activity, sedentary behaviour and sleep in Italian medicine students. European Journal of Sport Science. 2021. [link]
  • Idrissi AJ, Lamkaddem A, Benouajjit A, El Bouaazzaoui MB, El Houari F, Alami M, et al. Sleep quality and mental health in the context of COVID-19 pandemic and lockdown in Morocco. Sleep Medicine. 2020. [link]
  • McDonough DJ, Helgeson MA, Liu W, Gao Z. Effects of a remote, You Tube-delivered exercise intervention on young adults’ physical activity, sedentary behaviour, and sleep during the COVID-19 pandemic: Randomized controlled trial. Journal of Sport and Health Science. 2021. [link]

Zobacz również: Medytacja a śnienie: jak praktyka medytacji może wpływać na intensywność i klarowność snów?

Sen ma znaczenie – zadbaj o jego jakość

Materiały i metodologia

Badanie przeprowadzono w grupie 1600 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w okresie od października 2020 do marca 2021. Uczestnicy wypełnili ankiety online, które obejmowały Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) oraz Pittsburghski Indeks Jakości Snu (PSQI). Dane zbierano w dwóch etapach: w październiku 2020 i w marcu 2021. Wyniki pokazują, że studenci, którzy byli bardziej aktywni fizycznie, mieli lepszą jakość snu. Badania te są istotne, ponieważ pokazują, jak regularna aktywność fizyczna może poprawić jakość snu, zwłaszcza w trudnych czasach, takich jak pandemia COVID-19. Ankieta IPAQ pozwoliła na ocenę poziomu aktywności fizycznej uczestników, podzielając ich na grupy o niskiej, umiarkowanej i wysokiej intensywności. Natomiast PSQI ocenił jakość snu, pozwalając zidentyfikować studentów z problemami ze snem.

Pandemia COVID-19 przyniosła wiele wyzwań dla zdrowia psychicznego i fizycznego studentów. Wielu z nich skarżyło się na pogorszenie jakości snu, co było bezpośrednio związane z ograniczeniami związanymi z pandemią, takimi jak przymusowy pobyt w domu i ograniczony dostęp do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Badanie pokazało, że studenci, którzy utrzymywali regularną aktywność fizyczną, zgłaszali lepszą jakość snu w porównaniu do tych, którzy byli mniej aktywni. Co więcej, ci z wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) mieli tendencję do gorszej jakości snu, co podkreśla znaczenie utrzymania zdrowej wagi i regularnej aktywności fizycznej. Analiza wyników sugeruje, że aktywność fizyczna może być skutecznym środkiem zaradczym na problemy ze snem, szczególnie w kontekście wyzwań związanych z pandemią.

Badania te mają istotne implikacje dla zdrowia publicznego i edukacji, pokazując, że promowanie aktywności fizycznej wśród studentów może przynieść korzyści nie tylko dla ich zdrowia fizycznego, ale także dla jakości ich snu. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w zmniejszeniu stresu, lęków i poprawie ogólnego samopoczucia, co jest kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami akademickimi i życiowymi. Warto zatem zwrócić uwagę na konieczność wprowadzania programów wspierających aktywność fizyczną w środowisku akademickim, co może przyczynić się do poprawy jakości życia studentów.

Zobacz również: Jak radzić sobie z przewlekłym zmęczeniem bez leków?

Przewlekłe zmęczenie - znaczenie jakości snu

Wyniki badania

Aktywność fizyczna

Uczestników badania podzielono na trzy grupy według poziomu aktywności fizycznej: niski, umiarkowany i wysoki. Analiza wykazała, że studenci o wyższym poziomie aktywności fizycznej mieli lepszą jakość snu. Wysoka aktywność fizyczna była związana z większą ilością czasu poświęcanego na ćwiczenia, co przekładało się na lepszą regenerację organizmu i wyższy poziom energii w ciągu dnia. Interesujące jest to, że zmienne takie jak BMI, wiek, płeć i miejsce zamieszkania nie miały istotnego wpływu na poziom aktywności fizycznej. Oznacza to, że niezależnie od tych cech, regularna aktywność fizyczna może znacząco poprawić jakość snu.

Tabela 1. Poziom aktywności fizycznej a jakość snu

Poziom aktywności fizycznejLiczba studentówŚrednia jakość snu (PSQI)
Niski5336.8
Umiarkowany5235.4
Wysoki5444.2

Inne czynniki wpływające na jakość snu

W badaniu zaobserwowano, że pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na jakość snu studentów. W 2021 roku studenci deklarowali lepszą jakość snu w porównaniu do 2020 roku. Może to wynikać z adaptacji do nowej rzeczywistości pandemicznej i lepszego zarządzania czasem oraz stresem. Co ciekawe, wyższy BMI był związany z gorszą jakością snu, co sugeruje, że utrzymanie zdrowej wagi może być kluczowe dla dobrego wypoczynku nocnego. Jednakże, zmienne takie jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania nie miały istotnego wpływu na jakość snu. Oznacza to, że inne czynniki, takie jak styl życia i nawyki zdrowotne, mogą odgrywać bardziej istotną rolę.

Tabela 2. Wpływ zmiennych demograficznych na jakość snu

Zmienna20202021
BMIGorsza jakośćGorsza jakość
PłećBez wpływuBez wpływu
WiekBez wpływuBez wpływu
Miejsce zamieszkaniaBez wpływuBez wpływu

Badania pokazują, że aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla jakości snu studentów. Regularne ćwiczenia pomagają w lepszym wypoczynku nocnym, niezależnie od takich czynników jak BMI, wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. W czasie pandemii COVID-19 zauważono poprawę jakości snu w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, co może sugerować, że studenci nauczyli się lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Dla osób z wyższym BMI zaleca się szczególną uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, aby poprawić jakość snu.

Zobacz również: Czy przy wysokim ciśnieniu chce się spać?

Znaczenie stałych godzin snu i wstawania

Dyskusja i wnioski

Wyniki badania jednoznacznie potwierdzają, że aktywność fizyczna jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość snu. Studenci, którzy angażowali się w regularną aktywność fizyczną, zgłaszali lepszą jakość snu w porównaniu do tych, którzy byli mniej aktywni. Aktywność fizyczna przekłada się na lepszą regenerację organizmu i wyższy poziom energii, co ma bezpośredni wpływ na jakość snu. Wyniki te są spójne z wcześniejszymi badaniami, które również wskazywały na istotny związek między regularnym ruchem a poprawą jakości snu.

Pomimo pewnych ograniczeń, takich jak dobór metod i próby badawczej, badanie dostarcza wartościowych danych na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie studentów. Ważne jest, aby te dane były wykorzystywane do promowania aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi. Zauważono, że zmienne demograficzne, takie jak wiek, płeć i miejsce zamieszkania, nie miały istotnego wpływu na jakość snu, co sugeruje, że regularna aktywność fizyczna jest uniwersalnym środkiem poprawy zdrowia.

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na styl życia i zdrowie psychiczne studentów, co również uwidoczniło się w jakości ich snu. W 2021 roku, studenci deklarowali lepszą jakość snu w porównaniu do 2020 roku, co może wynikać z adaptacji do nowej rzeczywistości pandemicznej i lepszego zarządzania stresem. Wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) był związany z gorszą jakością snu, co podkreśla znaczenie utrzymania zdrowej wagi.

Zobacz również: Jak wybrać poduszkę ortopedyczną?

Wnioski z badania podkreślają potrzebę promowania aktywności fizycznej jako środka poprawy zdrowia psychicznego i jakości snu, szczególnie w kontekście wyzwań związanych z pandemią COVID-19. W przyszłości warto przeprowadzić podobne badania na większej próbie i w różnych krajach, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz tego zjawiska. Dalsze badania są niezbędne, aby lepiej zrozumieć te zależności i ich wpływ na różne grupy społeczne. Promowanie aktywnego trybu życia powinno stać się priorytetem, zwłaszcza w środowiskach akademickich, gdzie studenci zmagają się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi i psychicznymi. Wprowadzenie programów wspierających aktywność fizyczną może przyczynić się do poprawy jakości życia studentów i ich ogólnego samopoczucia.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *