Postaw na zdrowie we Wrocławiu

zamyka z Polską dla pieszego ruchu. Ograniczenia obejmą także granice między Białorusią a Litwą i Łotwą. Stało się tak z racji braków technicznych na terenie Białorusi. Z racji braku osobnych ścieżek dla pieszych musieli oni przechodzić między samochodami. Opóźnia to odprawy samochodów, i rodzi problemy natury bezpieczeństwa. zostały zamknięte dla ruchu pieszego do czasu wprowadzenia koniecznych modyfikacji. Białorusini podróżują do Unii Europejskiej głównie po zakupy, od początku roku przekroczyli granicę z Unią ponad 2 miliony razy.