Postaw na zdrowie we Wrocławiu

przegoniły USA i kraje Europejskie w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Wytwarzają ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Chińska produkcja wynosi tyle, ile produkcja energii odnawialnej Niemiec i Francji łącznie.

Realizowane będą dodatkowe w tej gałęzi gospodarki. Na razie kojarzone były z nieefektywnymi węglowymi elektrowniami. Kraj Środka wytwarza największą ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy uważają, że obecnie Chiny można brać za przykład. W 2012 roku udział źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w Chinach wyniósł ponad 28 procent. Chiny są obecnie światowym liderem na tym polu.