Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Kofeina w medycynie

kofeina

Kofeina to nie tylko sama kawa, herbata czy też napoje energetyczne. Kofeina to coś znacznie więcej. Przede wszystkim musimy w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie mamy na rynku do czynienia z obecnością kofeiny w jej czystej postaci, a więc z kofeiną bezwodną. Jej stosowanie jest coraz powszechniejsze, ale musimy pamiętać o tym, że kofeina bezwodna może mieć nie tylko pozytywne, ale także i negatywne działanie na ludzki organizm. Współcześnie mamy do czynienia z wieloma lekami dostępnymi w aptekach.

Gdy spojrzymy nieco w przeszłość, to możemy zauważyć, że w medycynie szerokie zastosowanie miała właśnie ta substancja, jaką jest kofeina i to w jej czystej postaci. W jakich obszarach można było zetknąć się z jej pozytywnym działaniem? Tych obszarów było dosyć sporo, a więc spróbujmy w tym miejscu kilka z nich wskazać. Niektóre mogą wydać się nieco dziwne, aczkolwiek trzeba jasno zaznaczyć, że we wszystkich tych obszarach działanie kofeiny było jak najbardziej pozytywne.

Kiedy unikać?

Po pierwsze musimy wskazać na choroby serca, na ostrą niewydolność krążeniową, na niedomogę krążenia połączoną z przewlekłą chorobą serca. Ponadto możemy także mówić o występowaniu gorączki, możemy mówić o zapaleniu czy też o obrzękach płucnych. To jeszcze nie wszystkie obszary ludzkiego ciała, nie wszystkie sytuacje i schorzenia, w których leczeniu brała udział kofeina. Tę podawano przy zatruciu narkotykami, przy zatruciu alkoholem, atropiną oraz tlenkiem węgla. Można także wskazać na depresję, stany depresyjne, można wskazać na różnego rodzaju choroby zakaźne. Kofeina bezwodna jest zatem lekiem na wiele schorzeń. Dzisiaj być może nie ma już tak wielkiego zastosowania w medycynie jak niegdyś, ale na pewno możemy mówić o jej dużym udziale, o jej obecności w medykamentach, o jej powszechnym zastosowaniu w medycynie, o jej korzystnym wpływaniu na ludzki organizm, na wiele aspektów związanych ze zdrowiem, z leczeniem różnego rodzaju schorzeń. W wielu sytuacjach zastosowanie kofeiny bezwodnej jest najlepszym rozwiązaniem, jakie można było zastosować.

Opracowane przez: Bartek M.