Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Narcyzm – czym właściwie jest?

Narcyzm – czym właściwie jest?

Pojęcie znane chyba każdemu i na pewno nikomu też nie kojarzące się w jakikolwiek sposób pozytywnie. Tak zwanych narcyzów nikt chyba nie lubi, a być może i oni sami nie dają powodów do tego, aby ich polubić. Czy jednak ów narcyzm wynika tylko i wyłącznie z charakteru danej osoby, czy ona sama ma wpływ na to, jak się zachowuje? Tak naprawdę narcyzm to nie jest jakaś cecha charakteru i nie jest łatwo zmienić swoje zachowanie. Narcyzm to nic innego jak pewne zaburzenie ludzkiej osobowości. Tym samym dokonywanie jakichkolwiek zmian jest tutaj długim i żmudnym procesem wymagającym bardzo wiele włożonej pracy.

Zaburzenie osobowości

Narcyzm jest pewnym zaburzeniem, w wyniku którego dana osoba przez cały czas ma w sobie odczucie bycia lepszą od innych, bycia docenianą, chwaloną. Taka osoba z samego założenia nie jest w stanie wczuć się w sytuację innych osób, nie jest w stanie współczuć. Pojęciem całkiem obcym jest zatem w tym miejscu empatia. Zazwyczaj w takiej sytuacji będziemy mówili o osobie mającej skłonności snobistyczne, o osobie egocentrycznej, aroganckiej, zarozumiałej. Taka osoba ma w sobie świadomość swojej wyjątkowości oraz poczucia posiadania bardzo wyjątkowych talentów. Taka osoba nie będzie w stanie przyjąć żadnej krytyki, w tym również tej konstruktywnej.

Krytyka narcyzmu

W zetknięciu z taką krytyką dana osoba będzie się wycofywać, a owa krytyka w bardzo szybkim tempie zostanie wyparta z jej świadomości. Kto w szczególności jest narażony na osobowość narcystyczną? Tutaj przede wszystkim należy wskazać na osoby, które nie miały zdrowych relacji na linii dziecko- rodzice. Jeśli bowiem mieliśmy do czynienia ze sprawowaniem nadmiernej kontroli, z bardzo dużą krytyką lub brakiem zainteresowania w dzieciństwie, to wówczas taka osoba właśnie próbuje poszukiwać akceptacji w dorosłości, a przybiera to postać narcyzmu. W życiu dorosłym osoby odznaczające się osobowością narcystyczną są bardzo trudne we współżyciu.

Trudności w związku

Związki tworzone przez takie osoby bardzo często się rozpadają, ponieważ zaburzenia narcystyczne powodują, że tak naprawdę potrzeby tylko jednej ze stron się liczą. Takie związki należy określić mianem bardzo trudnych, aczkolwiek również trzeba wskazać na to, że te związki mogą przetrwać. Jeśli mówimy o narcyzmie jako o cesze charakteru, to zapanowanie nad tym jest znacznie prostsze. Jeśli jednak mówimy tutaj o typowym zaburzeniu osobowości człowieka, to w takiej sytuacji lekarstwem może być tylko i wyłącznie profesjonalna pomoc terapeuty. Przede wszystkim bowiem taka osoba mająca problemy z własną osobowością, nie ma pełnej świadomości przyczyn swojego zachowania i uważa je za naturalne. Tym samym jeśli nie widać problemu, to nie można go także wyeliminować. Skłonności narcystyczne nie są czymś, o czym jest mowa. Tak naprawdę bowiem słowo narcyz może kojarzyć się nam z mitycznym młodzieńcem, który sam się w sobie zakochał. Tymczasem osoby z osobowością narcystyczną zasadniczo nie spędzają wielu godzin przed lustrem podziwiając swoje oblicze. Natomiast w dużym stopniu na pewno ranią bliskie im osoby z najbliższego otoczenia.

Opracowane przez: Aneta R.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *