Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania

Otrzymaniu od dewelopera informacji, że mieszkanie jest gotowe do odbioru, towarzyszy radość i dużo emocji. Nic w tym dziwnego, bowiem tylko chwila dzieli od uzyskania kluczy do własnego M i zadomowienia się w nim na dobre. Zanim jednak rozpoczniesz urządzanie mieszkania, konieczne jest sprawdzenie lokalu pod kątem wszelkich niedociągnięć. Pozwoli to wyeliminować późniejsze problemy (również finansowe) związane z usterkami czy nie poprawnie wykonanymi pracami. Zobacz, kiedy i kto powinien przeprowadzić odbiór techniczny nieruchomości?

Odbiór techniczny – nie taki straszny, jak go malują!

Odbiór techniczny mieszkania to dla wielu osób źródło stresu i niepokoju. Obawy dotyczą przede wszystkim tego, co kontrolować i jak zareagować, gdy odkryte zostaną nieprawidłowości. Nie ma się więc, co dziwić, że fraza deweloper Wrocław – odbiór techniczny to jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz przez nabywców nieruchomości z województwa dolnośląskiego. Pod tym hasłem wyszukujemy informacji, kiedy i na jakich zasadach może odbyć się odbiór. Istotne jest również to, na czym polega kontrola. Na szczęście na te wszystkie pytania odpowie nie tylko szereg blogowych artykułów, ale przede wszystkim ustawa deweloperska z 2011 roku. Nakazuje ona, aby w czasie odbioru technicznego doszło do weryfikacji zgodności nieruchomości z dokumentacją umowy, normami budowlanymi oraz sprawdzenie, czy lokal nie posiada wad i usterek.

Dobre praktyki podpowiadają, aby dokładnie sprawdzić tynki i ściany, piony, poziomy i płaszczyzny, kąty, stolarkę okienną i drzwiową, podłogi i wylewki, balkon i przynależności, instalacje. Wszystkie zauważone nieprawidłowości trzeba spisać w specjalnym protokole, a deweloper jest zobowiązany do ich naprawy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu.

Czym jest odbiór techniczny?

Ustawa deweloperska z 2011 roku mówi, że odbiór techniczny jest momentem, kiedy deweloper udostępnia nabywcy gotową nieruchomość (dom lub mieszkanie), aby ten mógł skontrolować zgodność stanu faktycznego z zawartą umową oraz normami budowlanymi. Obowiązek przeprowadzenia odbioru spoczywa tylko na osobach, które kupiły mieszkanie od dewelopera jeszcze przed uzupełnieniem, przez niego tzw. pozwolenia na użytkowanie budynku. W innym przypadku do sprawdzenia może, ale nie musi dojść. Najczęściej deweloperzy nie mają problemu z udostępnieniem lokalu kupującemu, aby mógł on sprawdzić, czy nie wnosi on zastrzeżeń co do stanu mieszkania/domu.

Kto wykonuje odbiór techniczny nieruchomości?

Ustawa deweloperska jasno precyzuje, kto powinien uczestniczyć w odbiorze technicznym. Zgodnie z nią w czasie sprawdzania nieruchomości pod kątem technicznym obecny powinien być nabywca lub jego pełnomocnik oraz deweloper. Procedura opisana w ustawie mówi, że w czasie odbioru nabywca wskazuje deweloperowi wady i usterki lokalu, a ten spisuje je w specjalnym protokole.

Warto jednak zaznaczyć, że najczęściej w czasie odbioru technicznego w nieruchomości znajduje się o wiele więcej osób. Nabywcy zazwyczaj towarzyszy specjalista budowlaniec, który ma fachowym okiem ocenić, czy i jakie usterki występują. Deweloper na odbiór przychodzi natomiast z przedstawicielem generalnego wykonawcy, czyli firmy budowlanej budującej inwestycję. Wynika to z tego, że to zazwyczaj główny wykonawca (na mocy umowy z inwestorem) jest zobowiązany naprawić wszelkie uzasadnione wady i usterki.

Kiedy następuje odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny musi odbyć się przed przeniesieniem na nabywcę własności mieszkania. Jednocześnie nie może on być przeprowadzony wcześniej niż przed pozyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku. Zazwyczaj termin odbioru wyznacza deweloper, informując o nim kupującego mailem lub listownie. Za opóźnienia terminu odbioru ustawowo nie grożą inwestorowi żadne sankcje czy odsetki karne – takie zapisy mogą się jednak znaleźć w umowie sprzedaży i wtedy musi się z nich wywiązać.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *