Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Plan kolektywnego rozruszania gospodarczego Niemiec i Francji

Szefowie resortów gospodarki Niemiec i Francji polecili sporządzenie wspólnego projektu ożywienia gospodarki. Ekonomiści otrzymali polecenie opracowania kampanii bodźców gospodarczych, które polepszą koniunkturę w obydwu krajach. Gospodarka Niemiec znajduje się na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, ale nie znaczy to, że jej jest w porządku.

Wspólny raport ma zostać opracowany w listopadzie. Wspólna akcja ma zbliżyć {Berlin i Paryż|Paryż oraz Berlin. W celu zapobiegnięcia nowej recesji w Unii Europejskiej potrzebne będą przede wszystkim szeroko zakrojone, długofalowe w infrastrukturę.

źrodło: http://zakupymoto.waw.pl/plan-wspolnego-ozywienia-gospodarki-francji-i-niemiec/