Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Pobyt w sanatorium – jak się tam dostać i czego oczekiwać?

Pobyt w sanatorium - jak się tam dostać i czego oczekiwać?

Sanatorium to przywilej związany z procesem rehabilitacji. Ta jest pojęciem bardzo szerokim i dotyczy wielu różnych poziomów. Rehabilitacja jest związana z wymiarem medycznym, ale także należy ją łączyć z wymiarem zawodowym oraz społecznym. W naszym kraju te dwa aspekty nieco kuleją, aczkolwiek prowadzone są pewne działania mające na celu poprawę sytuacji.

Sprzęt rehabilitacyjny

To, co jest elementem niezbędnym, to dostęp do odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Kule, wózki, laski, baloniki, chodziki, łóżka rehabilitacyjne oraz wiele rodzaju innego sprzętu jest niezbędnym wyposażeniem mającym na celu poprawę zdrowia danej osoby. Ze specjalistycznego sprzętu można korzystać w wyspecjalizowanych ośrodkach prowadzących rehabilitację ruchową. Aby było to możliwe, koniecznym jest uzyskanie stosownego zlecenia od lekarza prowadzącego, posiadającego stosowne uprawnienia do wystawienia takiego zlecenia. Jeśli natomiast chodzi o zakup sprzętu rehabilitacyjnego do własnego domu, na swój własny, prywatny użytek, to wówczas istnieje możliwość uzyskania stosownego dofinansowania jego zakupu.

Aby było to możliwe, koniecznym jest pozyskanie zlecenia od lekarza, dzięki któremu będzie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Zlecenie pozyskane od lekarza musi być potwierdzone w wojewódzkim oddziale NFZ, a następnie przedstawione u świadczeniodawcy. Dofinansowanie do niezbędnego sprzętu można także uzyskać w ramach środków pomocowych PCPR. W tym przypadku bardzo duże znaczenie ma kryterium dochodowe i tutaj również koniecznym jest  złożenie stosownych dokumentów. Należy do nich orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach, zlecenie na dany sprzęt rehabilitacyjny.

Skierowanie na sanatorium

Aby móc zyskać skierowanie do sanatorium, koniecznym jest wizyta lekarska. Odpowiedni lekarz musi wydać takie skierowanie wraz z uzasadnieniem. W tym skierowaniu musi być umieszczone sugerowane miejsce podjęcia leczenia. To skierowanie jest wysyłane do wojewódzkiego oddziału NFZ. Lekarz kierujący do danego sanatorium bierze pod uwagę:

  • – pewne wskazania oraz przeciwwskazania medyczne do leczenia, tudzież do rehabilitacji leczniczej w uzdrowisku,
  • – zalecaną częstotliwość korzystania z usług ośrodków sanatoryjnych. Taka możliwość przysługuje nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

W wojewódzkim oddziale NFZ określony specjalista dokonuje rozpatrzenia każdego z wniosków oraz jego zasadności. Może on zażądać od lekarza kierującego szczegółowej dokumentacji medycznej uzasadniającej wydanie tego skierowania. Jeśli wojewódzki oddział NFZ potwierdzi skierowanie, to dana osoba może liczyć na wyznaczenie terminu przyjęcia do danego sanatorium. Tutaj wiele zależy również od dostępnych wolnych miejsc w danym terminie. W wydanym potwierdzeniu wniosku określane są takie elementy jak rodzaj leczenia uzdrowiskowego, rodzaj i ilość zalecanych zabiegów, datę rozpoczęcia leczenia lub rehabilitacji oraz okres planowanego leczenia. W tym względzie mowa jest o dwóch odrębnych pojęciach, jakimi są leczenie sanatoryjne oraz rehabilitacja sanatoryjna.

Rehabilitacja jest elementem koniecznym do tego, aby móc mówić o powrocie do zdrowia, do pełni sprawności. W naszym kraju w tym względzie mamy coraz lepszą sytuację, aczkolwiek wiele można jeszcze zrobić. Mamy dostęp do środków pomocowych, do rehabilitacji w rożnych ośrodkach, do różnych zabiegów. Poza tym można także korzystać z dofinansowania w ramach środków NFZ oraz innych instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy.

Artykuł powstał przy współpracy z wypożyczalnią łóżek rehabilitacyjnych Visamed z Warszawy.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *