Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Warunki transfuzji krwi

krew

Kiedy przeprowadza się transfuzję krwi?

Transfuzja krwi polega na przetoczeniu krwi jednej osoby (dawcy) innej osobie (biorcy).

Kiedy konieczna jest transfuzja krwi?

  • konieczności zastąpienia krwi utraconej podczas operacji, urodzenia dziecka, poważnego wypadku;

  • leczenia anemii;

  • leczenia innych poważnych chorób.

    Można odmówić transfuzji krwi, ale należy być świadomym konsekwencji takiej decyzji. Niektóre operacje i zabiegi medyczne nie mogą być przeprowadzone bezpiecznie bez transfuzji krwi.

Jak wygląda transfuzja krwi?

Transfuzja krwi przeprowadzana jest przez plastikową tubę podłączoną do ramienia osoby otrzymującej krew. Zabieg trwa od pół godziny do czterech godzin – podczas zabiegu pacjent leży i nie czuje bólu, jedynie dyskomfort związany z koniecznością pozostania w jednej pozycji przez dłuższy czas. Zależnie od tego, ile krwi trzeba przetoczyć, tak długo trwa zabieg. Przez 2-3 godziny pobierana jest krew. Osocze krwi pobiera się przez pół godziny do godziny. Pacjent może otrzymać krew innych dawców lub własną krew – ten ostatni przypadek jest bardzo rzadki. Podczas transfuzji krwi pacjent jest przez cały czas obserwowany przez pielęgniarkę, która ma obowiązek reagować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Dawcy krwi nie otrzymują zapłaty za krew, są oni starannie wybrani, przebadani i poinstruowani. Otrzymują jedynie napoje oraz czekolady za własną ofiarność, a krew oddają jako wolontariusze, chcąc pomagać innym osobom. W Polsce można odliczyć oddaną krew od podatku za dany rok, odnotowując ten fakt we własnym zeznaniu podatkowym. Dawcy krwi muszą wypełnić ankiety, opisując w nich stan zdrowia i styl własnego życia. Krew bada się zawsze bardzo starannie, aby wykluczyć możliwość zarażenia zapaleniem wątroby B lub C, HIV, AIDS, syfilisem. Zawsze też trzeba starannie określić grupę krwi podawanej potrzebującemu. Podanie nieodpowiedniej grupy krwi może skończyć się nawet śmiercią. Zawsze wykonywana jest próba zgodności krwi. O konieczności przetoczenia krwi decyduje lekarz po dokładnej analizie stanu zdrowia biorcy.

Czy transfuzja krwi jest bezpieczna?

Podsumowując, transfuzja krwi jest bezpieczna. Istnieje ryzyko zarażenia różnymi chorobami, jednak tylko w przypadku, gdyby personel medyczny nie zachował odpowiedniej staranności podczas badania pobranej krwi. Powikłania mogą być wczesne, czyli wystąpić w pierwszej dobie po transfuzji, oraz późne, występujące nawet do miesiąca od dnia transfuzji krwi. Wczesnymi powikłaniami są pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny lub sepsa. Późnymi powikłaniami są odczyn hemolityczny, plamica poprzetoczeniowa, czyli rodzaj skazy krwotocznej, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. To ostatnie powikłanie jest reakcją biorcy w wyniku kontaktu z obcymi limfocytami. Możliwe są powikłania bakteryjne, jednak jest to bardzo rzadka sytuacja, aby tego rodzaju problemy wystąpiły.

Transfuzji krwi nie należy się obawiać, a gdy lekarz stwierdzi, że jest konieczna, należy poddać się temu zabiegowi. Czasami wyznawcy niektórych religii odmawiają poddania się tej procedurze, często płacą wysoką cenę takiej decyzji, czyli umierają. Mają jednak prawo do decydowania w sposób zgodny z ich sumieniem.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław