Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Zachodnie jedzenie

Nature, jedno z najbardziej znanych czasopism z tematyki ekologii, donosi, iż odstąpienie od zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety sprzyja dłuższemu życiu. Również umożliwia obniżyć produkcję gazów cieplarnianych, zmniejszyć wyręby terenów zielonych i zabezpieczać siedliska zagrożonych gatunków. właściwa dla zachodniego sposobu odżywiania stała się przeważającą na świecie.

W miarę rozrostu miast i wzrostu zarobków ludzi, zwiększa się jednocześnie spożycie żywności. Zużywamy więcej tłuszczu, rafinowanych cukrów oraz mięsa. Artykuły owe wymagają intensywnego wykorzystania ziemi. Ekolodzy ostrzegają, że aktualna mieszkańców krajów rozwiniętych powiększa ryzyko cukrzycy typu 2, niedokrwiennej serca oraz niektórych nowotworów. Powszechne przestawienie się ludzi Zachodu na inne modele odżywiania pozwoliłoby zmniejszyć globalną emisję gazów cieplarnianych i wycinanie lasów, prowadzące do wymierania zagrożonych gatunków.