Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Zespół Edwardsa – diagnostyka, leczenie, objawy

Zespół Edwardsa - diagnostyka, leczenie, objawy

Zespół Edwardsa, znany również jako trisomia 18, to poważna i rzadko występująca choroba genetyczna, która może wpłynąć na różne aspekty rozwoju płodu. Jest spowodowana przez obecność dodatkowego 18. chromosomu, co prowadzi do wielu problemów zdrowotnych i wad wrodzonych. W artykule przyjrzymy się dokładniej temu, czym jest Zespół Edwardsa, jakie są jego główne objawy, jakie metody diagnozowania można zastosować, a także jak można wspierać dzieci dotknięte tą chorobą oraz ich rodziny.

Jakie są objawy Zespołu Edwardsa?

Objawy Zespołu Edwardsa zwykle pojawiają się w czasie ciąży i są zauważalne podczas badań prenatalnych. Wiele z tych objawów jest powiązanych z rozwojem płodu oraz funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów w organizmie. Oto niektóre z charakterystycznych objawów Zespołu Edwardsa:

 1. Defekty w budowie twarzy: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą wykazywać nieprawidłowości w budowie twarzy, takie jak mała szczęka, skośne oczy, mała głowa, niskie uszy, a także szeroko rozstawione oczy.
 2. Wady serca: Wiele dzieci z Zespołem Edwardsa ma poważne defekty serca, takie jak ubytki przegrody międzykomorowej, ubytki przegrody międzyprzedsionkowej czy zwężenie tętnicy płucnej. Te wady mogą prowadzić do problemów z krążeniem krwi i utlenowaniem organizmu.
 3. Małe ręce i stopy z palcami skrzyżowanymi: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą mieć małe ręce i stopy, a także palce u rąk i nóg ułożone w charakterystyczny sposób, zwany skrzyżowaniem palców.
 4. Problemy z oddychaniem i jedzeniem: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą mieć trudności z oddychaniem i jedzeniem z powodu opóźnienia rozwoju płuc, wad narządów oddechowych oraz zaburzeń połykania.
 5. Opóźnienie umysłowe i fizyczne: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą wykazywać opóźnienie umysłowe oraz fizyczne, co może obejmować problemy z nauką, mową, ruchem i koordynacją.
 6. Niski wzrost i waga urodzeniowa: Noworodki z Zespołem Edwardsa zwykle mają niższą niż przeciętna wagę i wzrost, co może prowadzić do dalszych problemów zdrowotnych.
 7. Inne wady narządów wewnętrznych: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą również wykazywać inne nieprawidłowości, takie jak wady nerek, wątroby, jelit czy układu moczowego, które mogą wpływać na ich zdrowie i rozwój.

Jak diagnozuje się Zespół Edwardsa?

Diagnozowanie Zespołu Edwardsa jest możliwe w trakcie ciąży oraz po urodzeniu dziecka, a proces ten obejmuje kilka etapów i badań. Oto najważniejsze metody diagnozowania Zespołu Edwardsa:

 1. Badania prenatalne: Podczas ciąży lekarz może podejrzewać Zespół Edwardsa na podstawie rutynowych badań ultrasonograficznych (USG), które mogą wykazać charakterystyczne objawy i wady rozwojowe. W niektórych przypadkach może być również zalecane wykonanie testów przesiewowych, takich jak badanie poziomu białek i hormonów we krwi matki, które mogą sugerować ryzyko wystąpienia zespołu.
 2. Amniopunkcja: Amniopunkcja to inwazyjne badanie, które polega na pobraniu próbki płynu owodniowego w celu analizy komórek płodowych. Badanie to może wykryć nieprawidłowości chromosomowe, takie jak trisomia chromosomu 18, odpowiedzialna za Zespół Edwardsa. Amniopunkcja zwykle jest wykonywana między 15 a 20 tygodniem ciąży.
 3. Badania genetyczne u noworodków: W przypadku noworodków, których podejrzewa się o Zespół Edwardsa, diagnozę można potwierdzić poprzez badania genetyczne. Najczęściej stosowaną metodą jest kariotypowanie, które pozwala na wizualizację chromosomów i wykrycie trisomii 18. Inną, bardziej zaawansowaną metodą, jest analiza DNA za pomocą technik takich jak FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) czy mikromacierze CGH (porównawcza hybrydyzacja genomowa).
 4. Ocena kliniczna: Lekarz specjalista, taki jak genetyk kliniczny, może również ocenić dziecko na podstawie obserwacji i oceny klinicznej. U dzieci z podejrzeniem Zespołu Edwardsa lekarz zwróci uwagę na typowe cechy fizyczne, takie jak nieprawidłowości twarzy, skrzyżowanie palców, czy inne wady narządów.

Dokładna diagnoza Zespołu Edwardsa jest kluczowa dla opracowania indywidualnego planu opieki, który może obejmować wsparcie medyczne, rehabilitację czy terapie wspomagające rozwój dziecka.

Zespół Edwardsa – chromosomy

Zespół Edwardsa, znany również jako trisomia 18, jest rzadkim zaburzeniem genetycznym związanym z chromosomami. W zdrowym organizmie człowieka występują 23 pary chromosomów, czyli łącznie 46 chromosomów. Chromosomy te przechowują i przekazują informacje genetyczne odpowiedzialne za nasze cechy dziedziczne oraz prawidłowy rozwój organizmu. Zespół Edwardsa jest spowodowany obecnością dodatkowego, trzeciego chromosomu 18, zamiast standardowej pary. Ta dodatkowa kopia chromosomu 18 powoduje zaburzenia w prawidłowym rozwoju płodu i prowadzi do różnych wad wrodzonych oraz problemów zdrowotnych, które łącznie tworzą Zespół Edwardsa.

Trisomia 18 może wystąpić w różnych formach. Najczęstsza forma, zwana pełną trisomią 18, występuje, gdy dodatkowy chromosom 18 jest obecny we wszystkich komórkach ciała. Inną formą jest trisomia mozaikowa, w której dodatkowy chromosom występuje tylko w niektórych komórkach. W przypadku trisomii częściowej, tylko część dodatkowego chromosomu 18 jest obecna, co prowadzi do łagodniejszych objawów. Chociaż trisomia 18 jest zaburzeniem genetycznym, zwykle nie jest dziedziczona i występuje sporadycznie. Ryzyko wystąpienia Zespołu Edwardsa wzrasta wraz z wiekiem matki, jednak może dotknąć płodów bez względu na historię rodzinną. Warto wspomnieć, że Zespół Edwardsa można zdiagnozować podczas ciąży za pomocą badań prenatalnych, takich jak badanie USG czy amniopunkcja.

Czy istnieje leczenie dla Zespołu Edwardsa?

Choć nie ma lekarstwa ani skutecznego leczenia, które mogłoby wyeliminować przyczynę Zespołu Edwardsa, istnieją różne podejścia terapeutyczne, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia dziecka. Leczenie jest zwykle indywidualne, dostosowane do potrzeb dziecka i skierowane na obsługę konkretnych problemów zdrowotnych. Poniżej przedstawiamy kilka aspektów leczenia i wsparcia dla dzieci z Zespołem Edwardsa:

 1. Opieka medyczna: Dzieci z Zespołem Edwardsa często wymagają stałej opieki medycznej, która obejmuje kontrolę i leczenie problemów zdrowotnych, takich jak wady serca, trudności z oddychaniem, problemy z jedzeniem i inne. W zależności od potrzeb dziecka, opieka może obejmować wizyty u różnych specjalistów, takich jak kardiolog, gastroenterolog, pulmonolog czy chirurg.
 2. Wsparcie chirurgiczne: W przypadku występowania poważnych wad serca lub innych narządów, dziecko może wymagać interwencji chirurgicznej. Decyzja o operacji zależy od wielu czynników, takich jak ogólny stan zdrowia dziecka, rodzaj wady i oczekiwana jakość życia po zabiegu.
 3. Rehabilitacja i terapie wspomagające: W zależności od stopnia opóźnienia rozwojowego i funkcjonalnego, dzieci z Zespołem Edwardsa mogą korzystać z różnych terapii, takich jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, terapia mowy i języka czy terapia sensoryczna. Te terapie mają na celu wspieranie rozwoju dziecka, poprawę umiejętności motorycznych, komunikacji i adaptacji do codziennego życia.
 4. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne: Rodzice dzieci z Zespołem Edwardsa mogą potrzebować wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, aby radzić sobie ze stresem i wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem. Grupy wsparcia dla rodziców, poradnictwo psychologiczne czy spotkania z innymi rodzicami dzieci z podobnymi problemami zdrowotnymi mogą pomóc w przystosowaniu się do nowej sytuacji.

Warto podkreślić, że leczenie i opieka nad dzieckiem z Zespołem Edwardsa wymaga zespołowego podejścia, w którym biorą udział różni specjaliści i terapeuci. Współpraca między rodzicami, lekarzami i terapeutami jest kluczowa dla zapewnienia jak najlepszej opieki i wsparcia dla dziecka z Zespołem Edwardsa.

Zespół Edwardsa – rokowania i możliwe powikłania

W przypadku Zespołu Edwardsa rokowania i możliwe powikłania są ważnymi aspektami, które należy uwzględnić przy planowaniu opieki nad dzieckiem. Choć prognozy mogą być niepewne, świadomość potencjalnych wyzwań może pomóc rodzicom i opiekunom lepiej zrozumieć sytuację i dostosować się do jej wymogów.

Jakie są rokowania dla Zespołu Edwardsa?

Rokowania dla dzieci z Zespołem Edwardsa są zwykle niepomyślne, ponieważ choroba ta wpływa na wiele aspektów rozwoju dziecka i może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Wiele dzieci z Zespołem Edwardsa nie przeżywa pierwszych dni lub tygodni życia. Jednak w niektórych przypadkach dzieci z Zespołem Edwardsa przeżywają dłużej, zwłaszcza gdy otrzymują intensywną opiekę medyczną i terapeutyczną. W takich sytuacjach, rokowania mogą różnić się w zależności od indywidualnych przypadków, nasilenia objawów i jakości opieki, jaką dziecko otrzymuje.

Jakie są możliwe powikłania Zespołu Edwardsa?

Zespół Edwardsa może prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, które wpływają na życie dziecka i jego rodziny. Oto niektóre z możliwych powikłań:

 1. Opóźnienie rozwoju: Dzieci z Zespołem Edwardsa często mają opóźnienia w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i fizycznym. W związku z tym mogą potrzebować specjalistycznej pomocy w zakresie edukacji i terapii.
 2. Problemy z oddychaniem: Wady serca, opóźnienia w rozwoju płuc i inne problemy zdrowotne mogą prowadzić do trudności z oddychaniem, które mogą wymagać stałej opieki medycznej.
 3. Wady serca: Wady serca są częstym powikłaniem Zespołu Edwardsa. Mogą prowadzić do problemów z krążeniem i być przyczyną innych powikłań zdrowotnych.
 4. Problemy z jedzeniem: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą mieć trudności z jedzeniem i trawieniem pokarmów, co może prowadzić do niedożywienia i opóźnień w rozwoju.
 5. Infekcje: Dzieci z Zespołem Edwardsa są bardziej narażone na infekcje z powodu osłabienia układu odpornościowego i innych problemów zdrowotnych. Infekcje mogą być przyczyną poważnych komplikacji i zwiększać ryzyko śmierci.
 6. Problemy ze wzrokiem i słuchem: Wady strukturalne twarzy i głowy mogą prowadzić do problemów ze wzrokiem i słuchem, co może wpływać na rozwój komunikacji i umiejętności społecznych dziecka.
 7. Problemy ortopedyczne: Dzieci z Zespołem Edwardsa mogą mieć różne problemy ortopedyczne, takie jak wady kończyn czy skolioza, co może prowadzić do ograniczeń ruchowych i bólu.

W związku z tym, opieka nad dzieckiem z Zespołem Edwardsa wymaga wszechstronnej i długotrwałej opieki medycznej, terapeutycznej i wsparcia emocjonalnego dla rodziny. Ważne jest, aby dzieci z Zespołem Edwardsa były pod stałą opieką specjalistów, takich jak pediatrów, kardiologów, ortopedów, fizjoterapeutów, logopedów i psychologów, którzy mogą pomóc im w radzeniu sobie z powikłaniami i poprawie jakości życia. Współpraca zespołu specjalistów oraz zaangażowanie rodziny mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak najlepszej opieki dziecku z Zespołem Edwardsa.

Czy Zespół Edwardsa jest genetyczny?

Tak, Zespół Edwardsa jest chorobą genetyczną spowodowaną obecnością dodatkowego chromosomu 18 w komórkach organizmu. Zamiast standardowych dwóch kopii chromosomu 18, osoby z zespołem Edwardsa mają trzy kopie tego chromosomu. Jest to jedno z najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, zaraz po zespole Downa. Stan ten jest zazwyczaj diagnozowany przed urodzeniem lub tuż po, i często wiąże się z poważnymi wadami wrodzonymi oraz ograniczoną długością życia.

Jak długo żyją osoby z Zespołem Edwardsa?

Życie osób z Zespołem Edwardsa jest zwykle znacznie skrócone, a ich jakość życia jest często utrudniona przez liczne problemy zdrowotne. Statystyki pokazują, że około 90% dzieci z Zespołem Edwardsa umiera przed pierwszym rokiem życia.

W rzadkich przypadkach dzieci z Zespołem Edwardsa mogą dożyć wieku przedszkolnego, jednak tylko około 5-10% dzieci z tą chorobą osiąga ten wiek. Warto zauważyć, że te dane różnią się w zależności od źródeł, ale pokazują one ogólny trend w rokowaniach dla osób z Zespołem Edwardsa. W przypadku dzieci, które przeżywają pierwszy rok życia, konieczne jest stałe monitorowanie stanu zdrowia oraz intensywna opieka medyczna, co może skutkować przedłużeniem ich życia.

Jak zapobiegać Zespołowi Edwardsa?

Zespół Edwardsa jest chorobą genetyczną spowodowaną wadą chromosomową, a więc niestety nie ma znanych sposobów, aby zapobiec jego wystąpieniu. Jako że choroba ta jest wynikiem losowej mutacji, ryzyko wystąpienia tego zespołu jest trudne do przewidzenia.

Jednakże, jeśli masz w rodzinie historię chorób genetycznych lub jesteś w grupie podwyższonego ryzyka, warto skonsultować się z genetykiem przed zajściem w ciążę. Konsultacja genetyczna pomoże Ci zrozumieć ryzyko wystąpienia Zespołu Edwardsa oraz innych chorób genetycznych u potomstwa. W niektórych przypadkach, na podstawie wyników badań genetycznych, lekarze mogą zalecić in vitro z diagnostyką preimplantacyjną (PGD), która pozwala na sprawdzenie zarodków pod kątem chorób genetycznych przed ich wszczepieniem do macicy.

Warto również pamiętać o regularnych kontrolach ciążowych, takich jak badanie USG czy testy biochemiczne, które mogą wykryć nieprawidłowości w rozwoju płodu. Wczesne wykrycie Zespołu Edwardsa podczas ciąży pozwala na lepsze przygotowanie się na opiekę nad dzieckiem oraz podjęcie odpowiednich decyzji medycznych.

Czy Zespół Edwardsa widać na USG?

Tak, Zespół Edwardsa (trisomia 18) często można zdiagnozować na podstawie badań ultrasonograficznych (USG), zwłaszcza tych wykonywanych w drugim trymestrze ciąży. Na obrazach USG mogą być widoczne różne nieprawidłowości strukturalne, takie jak wady serca, deformacje kończyn czy nieprawidłowa struktura mózgu. Oczywiście, USG nie jest testem diagnostycznym w 100%, ale może znacząco zwiększyć podejrzenie występowania tej choroby genetycznej i skierować na dalsze badania diagnostyczne, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki.

Czy Zespół Edwardsa może się powtórzyć?

Ryzyko powtórzenia zespołu Edwardsa (trisomii 18) w kolejnej ciąży jest generalnie niskie i jest często oceniane na około 1%. W większości przypadków, zespół Edwardsa występuje sporadycznie i jest wynikiem losowej mutacji podczas podziału komórkowego. Jednakże, w rzadkich przypadkach, jeżeli dodatkowy chromosom 18 pochodzi od jednego z rodziców z równoważonym przeniesieniem chromosomalnym, ryzyko wystąpienia zespołu w kolejnej ciąży może być znacznie wyższe. W takim przypadku zaleca się konsultację z genetykiem, aby dokładnie ocenić indywidualne ryzyko.

Gdzie szukać pomocy, jeśli podejrzewasz u dziecka Zespół Edwardsa?

Jeśli podejrzewasz u dziecka Zespół Edwardsa, ważne jest, aby szybko skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub specjalistą-genetykiem. W Polsce, genetyków można znaleźć w ośrodkach medycznych, takich jak Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka czy w Klinice Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zespół Edwardsa to choroba rzadka, ale poważna, która wpływa na wiele aspektów rozwoju dziecka. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawieniu jakości życia dziecka i jego rodziny. Warto zwrócić się do lekarza lub genetyka, aby uzyskać więcej informacji na temat diagnostyki, leczenia i rokowań dla Zespołu Edwardsa.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *