Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Zespół płaskiej główki – objawy i konsekwencje

zespół zrośnięcia szwów

Przeprowadzone wśród niemowląt badania dowiodły, że dzieci które rodzą się z plagiocefalią ułożeniową, która zwana jest również zespołem płaskiej główki, mogą cechować się opóźnionym rozwojem poznawczym i ruchowym.

Czym jest plagiocefalia?

Plagiocefalia to schorzenie, które powstaje wówczas kiedy czaszka dziecka jest plastyczna i miękka. W największym stopniu na schorzenie narażone są więc dzieci od chwili narodzin do ukończenia 6 miesiąca życia. Przyczyną na ogół bywa układanie dziecka, wciąż w tej samej pozycji. Dzieci z zespołem płaskiej główki powinny być kontrolowane od najwcześniejszych etapów życia, ponieważ może dojść do zaburzeń rozwoju poznawczego oraz motorycznego. Zaburzenia tego typu są widoczne w czasie kiedy obserwujemy umiejętności ruchowe dziecka.

Mając na uwadze wzrastającą świadomość o przyczynach śmierci łóżeczkowej odnotowuje się bardzo dużą liczbę dzieci z zespołem płaskiej główki. Wynika to z ich częstego układania na plecach, zarówno w łóżeczku, jak i w wózku, czy foteliku. Niestety w dalszym ciągu rodzice nie mają świadomości, że plagiocefalia może nieść za sobą bardzo groźne konsekwencje zdrowotne, lecz twierdzą, że jest to wada czysto kosmetyczna.

Rozwój dziecka z  plagiocefalią

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie medyczne, w którym uczestniczyło 472 dzieci. Według Skali Rozwoju Niemowląt Bayleya III oceniano ich rozwój ruchowy, poznawczy. Ćwiczenia były adekwatnie dobrane do wieku dzieci, polegały na naśladowaniu, wydawaniu dźwięków, czy odnalezieniu ukrytej zabawki.

W czasie przeprowadzanego badania wśród wielu dzieci zdiagnozowano również pewien stopień spłaszczenia główki. Reszta dzieci miała prawidłowo uformowaną czaszkę. Na potrzeby badania wykonano szereg zdjęć, pomiary główek, aby można było przeprowadzić kontrolę i porównanie rozwoju poszczególnych dzieci. Dodatkowo posłużono się nowoczesnym systemem kamerowym 3D dzięki czemu można było obejrzeć główkę w zakresie 360 stopni.

Wnioski  z przeprowadzonych badań

Badania dowiodły, że dzieci u których stwierdzono spłaszczenie główki, wyróżniały się mniejszym ilorazem rozwoju psychoruchowego w skali BSID-III. Średnio od dzieci z prawidłowo rozwiniętą główką była to różnica 10 punktów. Najbardziej widoczne deficyty wystąpiły jednak w zakresie działania dużych mięśni.

Dowiedziono, że opóźnienie rozwojowe ma ścisłe powiązanie ze spłaszczoną główką w charakterze przyczynowo – skutkowym. Aby zapobiec problemowi należy pamiętać o częstej zmianie pozycji dziecka w czasie snu i wypoczynku.

Opracowane przez: Aneta R.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *