Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Coraz częściej słyszymy o edukacji medialnej. Jednakże w dalszym ciągu wiemy na jej temat bardzo mało, a co więcej, jak się okazuje brakuje dla niej miejsca w przyjętej obecnie podstawie programowej. Tym samym medialna stała się bardzo poważnym wyzwaniem dla nauczycieli, ponieważ nie można prowadzić jej w wystarczającym wymiarze, a tym samym nie przynosi adekwatnych efektów dla i młodzieży, jakich można byłoby się spodziewać.

pisanie prac magisterskichObecnie, każdego niemal dnia ogromną rolę w naszym życiu odgrywają oraz Internet. To właśnie z tych miejsc czerpiemy szereg informacji, zaś młodzież może cieszyć się nabywaniem nowych kompetencji cyfrowych. Z kolei w polskich szkołach, nauka nadal odbywa się w sposób tradycyjny. Nie ma wprowadzonych multimedialnych tablic, notebooków i wielu innych przyrządów służącym nauce, jak ma to miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych. W chwili, kiedy wprowadzamy do polskich szkół nowoczesne metody nauczania, musimy jednak mieć także na uwadze, że w Internecie można umieścić wszystko, dlatego każdy nauczyciel, który ma do czynienia z przyswajaniem wiedzy nowoczesnymi metodami, powinien mieć na uwadze te kwestie.