Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Polacy coraz częściej korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej

W zeszłym roku wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej opiewała na ponad 35 miliardów PLN. W ramach wydatków Polaków na prywatną opiekę zdrowotną najniższy wskaźnik wzrostu możemy zaobserwować w wydatkach na lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Najwyższy wskaźnik wzrostu wykazują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty.

Rynek ten prawdopodobnie będzie wciąż powiększał się. Teraz wzrasta on wyraźnie szybciej niż pozostałe segmenty gospodarki – jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty, to tempo jest dwucyfrowe. Na popularności zyskują oferty łączone, na przykład konto bankowe z pakietem medycznym.