Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Polski kodeks ekologiczny

Bezzasadne zdaniem aktywistów pomówienia o korupcję jak również ekoterroryzm doprowadziły do stworzenie tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego dzisiaj dokumentu. Projekt ten zrealizowany został przez . Organizacja ta zrzesza wszystkie znane eko ugrupowania z Polski. Główne wytyczne dokumentu to działanie zgodne z regułą rzetelności jak i dostępności, kierowanie się otwartością a także legalnością czy też wyeliminowanie porozumień z inwestorem.