Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Trening psychosomatyczny – unia ciała i umysłu

Medycyna psychosomatyczna to interdyscyplinarne podejście łączące aspekty psychologiczne, behawioralne i wellness z medycyną konwencjonalną. Psychosomatyka odnosi się do wzajemnych relacji między umysłem a ciałem. W tej dziedzinie uznaje się, że czynniki psychologiczne, takie jak emocje, przekonania i myśli mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu, przebiegu i leczeniu różnych chorób, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

Medycyna psychosomatyczna wykorzystuje różnorodne podejścia terapeutyczne, łącząc elementy psychoterapii, technik relaksacyjnych, zmian stylu życia oraz integracji leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Celem jest holistyczne podejście do pacjenta, uwzględniające kompleksowo zarówno fizyczne, jak i psychologiczne aspekty zdrowia. Niektóre konkretne formy terapii psychosomatycznej to terapia poznawczo-behawioralna, mindfulness, hipnoza kliniczna oraz różne techniki pracy z ciałem, takie jak joga czy tai chi. Co ciekawe, medycyna psychosomatyczna często łączy się z innymi holistycznymi praktykami zdrowotnymi, takimi jak osteopatia, techniki biofeedbacku, medytacje oddechowe, trening wyobrażeniowy, aromaterapia, akupunktura czy terapia dźwiękiem (np. z wykorzystaniem tybetańskich mis i gongów).

Jednym z odłamów medycyny psychosomatycznej jest osteopatia – system leczniczy oparty na manualnej terapii strukturalnej i koncepcji, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu zależy od integralności jego struktur. Z kolei techniki a’la biofeedback (stosowane w osteopatii i pokrewnych systemach holistycznych) pozwalają pacjentom zwiększać świadomość i kontrolę nad procesami fizjologicznymi, takimi jak praca serca, napięcie mięśniowe czy oddech. Medytacje oddechowe i trening wyobrażeniowy to z kolei metody psychosomatyczne wykorzystujące świadomą pracę z oddechem oraz wizualizacje w celu redukcji stresu, regulacji emocji oraz potencjalnego korzystnego wpływu na przebieg chorób.

Te właśnie systemy są podstawą treningu psychosomatycznego – stosunkowo młodej, ale obiecującej metody pracy z ciałem i umysłem, która garściami czerpie z dziedzin takich jak neuronauka, psychologia, trening mentalny oraz techniki oddechowe i łączy je ze starożytnymi technikami medytacyjnymi w celu wywołania mierzalnych, fizjologicznych reakcji organizmu, które mają pomóc w redukcji stresu i przywróceniu prawidłowego funkcjonowania organizmu (homeostazy) oraz poprawie zdrowia.

Definicja treningu psychosomatycznego

Definicja treningu psychosomatycznego

Trening psychosomatyczny, znany także jako wizualizacja psychosomatyczna, to kompleksowa metoda pracy nad zdrowiem, która łączy techniki mentalne i fizyczne w celu osiągnięcia integralnej równowagi psychofizycznej. Jej fundamentem jest założenie o ścisłym powiązaniu między procesami psychicznymi a stanem fizjologicznym organizmu.

W prostych słowach trening psychosomatyczny uczy nas, jak poprzez pracę z umysłem wpływać na nasze ciało, a także jak sygnały płynące z ciała mogą kształtować nasze doświadczenia psychiczne. Ten rodzaj praktyki cielesno-umysłowej pozwala redukować napięcie mięśni, kontrolować oddech, rytm serca, temperaturę ciała i radzić sobie z wypartymi emocjami, traumami oraz wspomnieniami – wszystko opiera się na zasadzie budowania świadomości ciała i obserwowania jego reakcji, by potem móc świadomie na nie wpływać.

Medytacja a śnienie: jak praktyka medytacji może wpływać na intensywność i klarowność snów?

Korzenie i pochodzenie treningu psychosomatycznego

Korzenie technik psychosomatycznych sięgają starożytnych praktyk medytacyjnych i systemów filozoficznych, które zakładały integralną więź między umysłem a ciałem. Jednak sama metoda została opracowana przez Daniela Domaradzkiego, trenera mentalnego, który stworzył autorski system pracy z ciałem i umysłem, łączący różnorodne techniki w spójną całość.

Choć trening psychosomatyczny czerpie z wielu źródeł, jego oryginalność polega na kompleksowym podejściu i szerokim spektrum zastosowań, wykraczającym poza tradycyjne nurty – integeruje on bowiem także techniki współczesnego treningu mentalnego, biofeedbacku i łączy to z aktualną wiedzą naukową.

W dużym skrócie, techniki wizualizacji psychosomatycznej przypominają trening autogenny Schultza, progresywną relaksację mięśni, medytację tummo, ćwiczenia biofeedback i Wima Hofa, a nawet uwzględniają elementy medytacji Dalekiego Wschodu, np. te „znane” z ninjutsu – znane w cudzysłowie, ponieważ mało kto je zna ;).

Trening psychosomatyczny - mechanizmy działania

Mechanizmy działania

Skuteczność treningu psychosomatycznego opiera się na kilku kluczowych mechanizmach:

 1. Efekt placebo: Mózg nie rozróżnia sugestii od rzeczywistości, dlatego wyobrażenie sobie poprawy stanu zdrowia może prowadzić do rzeczywistych zmian fizjologicznych – to samo tyczy się intensywnej wizualizacji (wisceralizacji) zwalniającego serca, rozluźniających się mięśni, rozszerzających naczyń krwionośnych, etc.
 2. Warunkowanie klasyczne: Regularne łączenie wizualizacji z określonymi bodźcami zmysłowymi buduje skojarzenia, które wywołują pożądane reakcje organizmu, dzięki którym mózg później momentalnie rozpoznaje, co staramy się uzyskać – to trochę tak jakby nauczyć się mówić do czegoś w rodzaju komputera (mamy tu na myśli nasz mózg) w jego języku, co umożliwia ingerencję w jego system operacyjny.
 3. Neuroplastyczność: Mózg ma zdolność do przebudowy własnych struktur i tworzenia nowych połączeń nerwowych pod wpływem powtarzającego się bodźcowania. To oznacza, że jeśli wykonujemy jakąś czynność regularnie, to nasz mózg dosłownie się przebudowuje, aby wykonywać tę akcję bardziej efektywnie i wydajnie.
 4. Neurony lustrzane: Specjalne komórki nerwowe, które uaktywniają się zarówno podczas wykonywania danej czynności, jak i podczas jej obserwacji u innych mogą być aktywowane również podczas wyobrażania sobie danej czynności – podobnie jak w przypadku atletów stosujących sportowy trening wyobrażeniowy.
 5. Pamięć propriocepcyjna (ang. body memory): Mózg i ciało „pamiętają” wcześniejsze stany napięcia i rozluźnienia mięśni, co pozwala na odtworzenie określonych wzorców pracy jednostek motorycznych i włókien mięśniowych poprzez samą wizualizację.
 6. Techniki oddechowe: Różne wzorce oddychania mogą wpływać na pracę autonomicznego układu nerwowego oraz gospodarkę tlenową organizmu. Dla przykładu, ćwiczenia oddechowe tybetańskich mnichów praktykujących tummo umożliwiają im regulację temperatury ciała, co zostało przebadane i udowodnione naukowo.

Trening psychosomatyczny zatem uczy nas, jak „oszukać” mózg, aby wywoływać pożądane reakcje w naszym ciele poprzez połączenie wyobraźni, kontrolowanego oddychania (podobnie jak w praktyce pranajama znanej z jogi) i świadomości ciała.

Zalety treningu psychosomatycznego

Zalety treningu psychosomatycznego

Trening psychosomatyczny oferuje szereg korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego:

 1. Redukcja stresu i napięcia mięśniowego poprzez techniki relaksacyjne.
 2. Poprawa koncentracji, spostrzegawczości i większa wrażliwość na sygnały płynące z wewnątrz ciała.
 3. Zwiększenie kontroli nad procesami fizjologicznymi, takimi jak napięcie mięśni, praca narządów wewnętrznych, krążenie krwi i samopoczucie.
 4. Wspomaganie leczenia dolegliwości psychosomatycznych.
 5. Dzięki świadomej redukcji toniczności mięśni (za czym idzie wazodylacja), możliwe jest przyspieszenie regeneracji po treningach fizycznych i urazach (poprzez zwiększenie przepustowości krwi do wybranych tkanek).
 6. Budowa odporności psychicznej i panowania nad emocjami.
 7. Poprawianie jakości snu i regeneracji organizmu (relaksacja sprzyja zasypianiu i poprawia jego jakość).

Innymi słowy, trening psychosomatyczny pomaga nam lepiej zrozumieć nasz organizm i panować nad umysłem oraz ciałem, co prowadzi do ogólnej poprawy zdrowia i samopoczucia.

Zastosowania treningu psychosomatycznego

Dzięki swojemu holistycznemu podejściu do zdrowia trening psychosomatyczny odnajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia:

 1. Sport: Rozluźnianie mięśni, przyspieszanie regeneracji, budowanie wytrzymałości psychicznej i zwiększanie progu bólu.
 2. Biznes: Redukcja stresu, synchronizacja pracy mózgu, panowanie nad emocjami w sytuacjach stresowych.
 3. Zdrowie: Łagodzenie stanów zapalnych, bólu, nadaktywności układu trawiennego, wspomaganie gojenia ran i rekonwalescencji po kontuzjach.
 4. Sen: Poprawa jakości snu poprzez relaksację mięśni, harmonizację pracy mózgu i pozytywne wizualizacje.
 5. Emocje: Identyfikacja i neutralizacja silnych negatywnych emocji, takich jak złość, smutek czy strach.

Wizualizacja psychosomatyczna może pomóc nam zarówno w osiąganiu lepszych wyników sportowych, jak i w radzeniu sobie ze stresem w życiu codziennym oraz wspieraniu procesów leczniczych.

Jak wygląda trening psychosomatyczny?

Jak wygląda trening psychosomatyczny?

Można powiedzieć, że wyróżniamy 3 etapy treningu psychosomatycznego, kolejno: rozpoznanie doznań i odczuć płynących z wewnątrz organizmu, jak najdokładniejsze ich zapamiętanie, a na końcu próbę odtworzenia tych doznań z pomocą technik  wisceralizacji (zaawansowanej wizualizacji), co powoduje kaskadę fizjologicznych reakcji w ciele (gdy tylko nasze wyobrażenie stanie się na tyle silne, iż mózg uwierzy, że to dzieje się naprawdę i zacznie nas „aktywnie wspomagać”).

Jeśli chodzi o szczegóły, wygląda to następująco:

 1. Medytacja: Adept wprowadza się w stan głębokiej koncentracji, który umożliwia eliminację dystraktorów i zwiększa skupienie.
 2. Świadomość somatyczna: Tutaj adept koncentruje swoją uwagę na doznaniach płynących z ciała. Uczy się rozpoznawać, kiedy mięśnie są napięte, a kiedy zrelaksowane. Kiedy serce i oddech przyspieszają, a kiedy zwalniają (wskazówka: rytmy oddechu i serca są ze sobą powiązane, ang. cardiorespiratory coherence), etc.
 3. Zapamiętanie doznań i odczuć: Chodzi o jak najdokładniejsze zapamiętanie tych odczuć. Cała uwaga adepta powinna być skupiona na zapamiętaniu jak największej ilości detali. Te obrazy, doznania i odczucia z nimi związane, powinny zostać wyryte w umyśle adepta niczym w drewnie.
 4. Regularny trening: Podczas regularnych sesji medytacyjnych, adept koncentruje się na wspomnieniach związanych z doznaniami płynącymi z ciała i odczuciami, jakie one w nim wywołują. Chodzi o wzmocnienie mentalnego obrazu, aby móc go później natychmiastowo przywoływać do takiego stopnia, że jego realność będzie nierozróżnialna od rzeczywistości.
 5. Mentalna rekonstrukcja: Ostateczny etap treningu. Podczas głębokiej medytacji adept świadomie przywołuje mentalne obrazy związane z fizjologicznymi reakcjami organizmu i „nakłada” je w swoim umyśle na rzeczywistość (swoje fizyczne ciało). Z początku efekty przypominają placebo (niby coś się dzieje, ale nie do końca wiadomo czy to nie tylko nasza wyobraźnia), ale po kilkunastu sesjach doznania stają się na tyle silne, że zmiany w ciele można wykryć za pomocą zewnętrznych pomiarów. Potem zostaje już tylko praktyka – bowiem praktyka czyni mistrza :).

Podsumowując cały proces do jednego zdania, kompletna procedura wygląda następująco: w stanie głębokiej medytacji należy mocno skoncentrować się na odczuciach somatycznych, dokładnie je zapamiętać i regularnie przywoływać w umyśle (co wzmacnia siłę obrazu/wspomnienia), a gdy wspomnienie o nich stanie się wystarczająco silne – wejść w stan głębokiej medytacji i „nałożyć” te mentalne obrazy na nasze ciało, aż zaczniemy odczuwać faktyczne, fizjologiczne zmiany.

Medytacja a intensywność snów

Porównanie do podobnych metod

Mimo iż trening psychosomatyczny czerpie z różnych tradycji, to wyróżnia się spośród nich swoim kompleksowym podejściem, otwartością i szerokim spektrum zastosowań.

Inne podobne metody pracy z ciałem i umysłem (ang. mind-body interventions):

 1. Biofeedback: Wykorzystuje nowoczesne, specjalistyczne urządzenia do pomiaru i wizualizacji sygnałów fizjologicznych, takich jak tętno czy napięcie mięśniowe. Trening psychosomatyczny opiera się na wewnętrznej świadomości tych sygnałów bez użycia sprzętu (choć może on bez problemu zostać wykorzystany do poczynienia pomiarów i weryfikacji skuteczności ćwiczeń).
 2. Trening autogenny: Skupia się na relaksacji poprzez autosugestię i wyobrażanie sobie odczuć fizycznych. Trening psychosomatyczny łączy te techniki z innymi elementami, takimi jak wisceralizacja i techniki oddechowe.
 3. Trening Jacobsona: Polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni w celu osiągnięcia relaksu. Stanowi jeden z komponentów treningu psychosomatycznego, który buduje świadomość ciała i rozwija propriocepcję.
 4. Metoda Wima Hofa: Opiera się na rytmicznym, głębokim oddychaniu i wizualizacji w celu poprawy samopoczucia i zdrowia – pozwala redukować stany zapalne (udowodnione naukowo) i pokonywać nieprzyjemne doznania cielesne związane z ekspozycją na ekstremalnie niskie temperatury. Trening psychosomatyczny obejmuje wszystkie te aspekty, ale idzie o krok dalej, kontrolując również inne procesy fizjologiczne organizmu.
 5. Medytacja tummo: Starożytna praktyka medytacyjna, pozwalająca na zwiększenie temperatury ciała poprzez ćwiczenia oddechowe, koncentrację i wizualizację. Stanowi jeden z elementów treningu psychosomatycznego.
 6. Joga: Zaawansowane techniki jogiczne, takie jak np. oddech ognia, wizualizacja przepływu prany i praca z ciałem w nietuzinkowych pozycjach są integralną częścią treningu psychosomatycznego, jednak zostały zmodyfikowane i połączone w niekonwencjonalny sposób, by zwiększyć ich wydajność i uzyskać jak najlepsze efekty.
 7. Hipnoza: Techniki autohipnozy są z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu nałogów i uzależnień (np. palenie papierosów) oraz indukowaniu stanów odprężenia, a nawet we współczesnej psychoterapii z elementami poznawczo-behawioralnymi, które mają na celu rozwój inteligencji emocjonalnej i integrację osobowości.

Łącząc elementy wielu różnych metod w jeden spójny system, można uzyskać metodę, która pozwala na kompleksową pracę nad umysłem i ciałem zarówno w celach rozwoju osobistego, jak i poprawy zdrowia czy wydajności w sporcie lub biznesie.

Podsumowanie – psychosomatyka a homeostaza ciała i ducha

Trening psychosomatyczny to innowacyjne podejście do zdrowia, które łączy techniki mentalne i fizyczne w celu osiągnięcia holistycznej równowagi psychofizycznej. Opierając się na mechanizmach takich jak efekt placebo, warunkowanie klasyczne, neuroplastyczność, neurony lustrzane, pamięć propriocepcyjna i techniki oddechowe, można kontrolować szereg procesów fizjologicznych, od napięcia mięśni po rytm serca, nastrój i samopoczucie.

Choć metoda ta inspiruje się różnymi systemami i tradycjami, to wyróżnia ją innowacyjne podejście do sprawy, brak dogmatów (jak ma to miejsce w przypadku wielu tradycji Dalekiego Wschodu) i szerokie spektrum zastosowań, obejmujące sport, biznes, terapię różnych dolegliwości psychicznych i fizycznych oraz panowanie nad własnymi myślami i emocjami.

Niezależnie od wybranej ścieżki, trening psychosomatyczny jawi się jako wartościowy sposób na poprawę ogólnego samopoczucia i zrównoważenia aspektów psychicznych oraz mentalnych w życiu. Nie jest on związany z żadną konkretną ideologią, wiarą czy przekonaniami – tutaj liczy się czysta praktyka i efektywność weryfikowana prostymi pomiarami, które czarno na białym świadczą o skuteczności wykonywanych ćwiczeń.

Opracowane przez: Daniel Domaradzki

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *