Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Hipnoza a palenie – czy hipnoterapia może pomóc rzucić papierosy?

Palenie papierosów jest nałogiem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi rocznie. Rzucenie palenia może być niezwykle trudne z powodu silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego. Wiele osób próbowało rzucić na własną rękę lub za pomocą tradycyjnych metod, takich jak plastry nikotynowe czy leki, jednak często wracają do nałogu.

W tym artykule przyjrzymy się, czy hipnoterapia może być skuteczną metodą walki z uzależnieniem od tytoniu. Omówimy mechanizmy działania hipnozy, korzyści z jej zastosowania oraz przebieg typowej sesji hipnoterapii u palacza. Poruszymy także tematykę siły umysłu i motywacji pacjenta oraz wpływu hipnozy na poprawę samokontroli i koncentracji.

Hipnoza jako forma terapii w walce z nałogami

Hipnoterapia jest formą psychoterapii, która poprzez relaksację, sugestię i zmianę stanu świadomości ma pomóc pacjentowi osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne. Stosowana jest między innymi w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, bezsenności, otyłości oraz uzależnień.

Jej skuteczność wynika z faktu, że hipnoza umożliwia dotarcie do podświadomości pacjenta i zmianę niekorzystnych schematów myślenia oraz zachowań. Hipnotyzer podczas sesji zaszczepia w umyśle sugestie, że na przykład palenie jest czynnością nieprzyjemną i szkodliwą. Ma to na celu zredukowanie fizycznych i emocjonalnych objawów głodu nikotynowego.

Mechanizmy działania hipnozy a uzależnienie od nikotyny

Palenie tytoniu prowadzi do uzależnienia na dwóch poziomach: fizycznym i psychicznym. Podczas hipnozy oddziałujemy na obydwa te obszary. Po pierwsze, hipnoterapeuta poprzez sugestie może manipulować odczuwaniem głodu nikotynowego, na przykład zmniejszając subiektywne natężenie objawów odstawienia takich jak drażliwość, rozkojarzenie czy trudności z koncentracją.

Po drugie, hipnoza umożliwia zastąpienie palenia papierosów nowymi wzorcami myślowymi i zachowaniami, zakorzeniając je głęboko w podświadomości. Osiąga się to między innymi poprzez wizualizację korzyści z niepalenia (zdrowie, witalność, mniej zmarszczek) oraz wyobrażanie sobie specjalnego „miejsca bezpieczeństwa”, w którym palenie nie istnieje i nigdy nie istniało – pomaga to przeprogramować podświadomość na pożądany stan umysłu, w którym myśli o paleniu papierosów zwyczajnie nie ma.

Korzyści ze stosowania hipnozy przy rzucaniu palenia

Korzyści ze stosowania hipnozy przy rzucaniu palenia

Hipnoza może być dodatkowym narzędziem wspomagającym terapię u osób próbujących rzucić palenie. Obiecujące wyniki osiąga się, łącząc hipnozę z terapią poznawczo-behawioralną, gdzie hipnoza dodatkowo zwiększa skuteczność terapii.

Hipnoza może pomóc rzucić palenie przez:

 • Redukcję natężenia objawów głodu nikotynowego;
 • Wsparcie motywacji pacjenta i wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • Usprawnienie koncentracji i poprawę siły woli;
 • Zasugerowanie bardziej pozytywnego nastawienia do życia bez papierosów;
 • Wyeliminowanie skojarzeń, które wyzwalają chęć zapalenia.

Dzięki temu osoby poddane hipnoterapii łatwiej radzą sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami bez sięgania po papierosa. Czują się bardziej zmotywowane do zmiany i w końcu wolne od nałogu.

Przebieg sesji hipnoterapii u osoby uzależnionej od tytoniu

Pierwsza sesja hipnozy u palacza zazwyczaj zaczyna się od wywiadu na temat historii palenia, przyczyn sięgania po papierosy oraz poprzednich prób rzucenia nałogu. Następnie terapeuta kładzie pacjenta i poprzez serię ćwiczeń relaksacyjnych doprowadza do stanu hipnozy (wprowadza w stan alfa).

Gdy pacjent znajduje się w transie hipnotycznym, hipnoterapeuta zaczyna zaszczepiać w jego umyśle sugestie o szkodliwości palenia, nieprzyjemnym smaku dymu papierosowego oraz pozytywnych aspektach bycia osobą niepalącą. Stosowane mogą być także wizualizacje i tzw. podróże mentalne, podczas których pacjent wyobraża sobie siebie w przyszłości jako osobę wolną od nałogu.

Po zakończeniu części sugestywnej następuje wybudzanie pacjenta ze stanu hipnozy.

Rola motywacji pacjenta w powodzeniu hipnoterapii

Motywacja do zmiany odgrywa kluczową rolę w skuteczności jakiejkolwiek terapii uzależnień, w tym hipnozy. Osoby niezmotywowane, które nie mają silnej woli walki z nałogiem lub nie wierzą w sukces, zazwyczaj gorzej reagują na hipnoterapię.

Dlatego istotne jest, aby przed pierwszą sesją terapeuta omówił z pacjentem jego cele dotyczące rzucenia palenia i wzmocnił wiarę we własne siły. Należy skupić się na pozytywnych aspektach bycia wolnym od nałogu, by zwiększyć determinację. W efekcie zasugerowane w trakcie hipnozy treści zostaną lepiej i trwalej przyswojone.

Ćwiczenia i techniki stosowane podczas hipnozy

Hipnoterapeuta dysponuje szerokim spektrum technik, które mogą okazać się przydatne podczas sesji:

 • Wizualizacja – polega na wyobrażaniu sobie konkretnych obrazów, na przykład scen pokazujących korzyści z niepalenia lub przyszłości bez papierosów;
 • Ćwiczenia oddechowe – ćwiczenia kontroli oddechu, które rozluźniają i pozwalają pacjentowi odzyskać równowagę w chwilach silnego głodu nikotynowego;
 • Technika asocjacji – technika, w której hipnotyzer „zakotwicza” pozytywne myśli i emocje w konkretnym bodźcu (obrazie, dźwięku), by pacjent mógł je później łatwo przywołać;
 • Amnezja – próba „skasowania” wspomnień i doświadczeń związanych z paleniem papierosów;
 • Dekondycjonowanie – osłabianie skojarzeń wyzwalających chęć sięgnięcia po papierosa.
Związek między medytacją a śnieniem

Siła umysłu a walka z nałogami

Siła umysłu i siła woli odgrywają niemałą rolę w walce z uzależnieniami. Osoba o silnej psychice, wysokiej motywacji i dobrych zdolnościach koncentracji ma większe szanse powodzenia w rzucaniu nałogu po zastosowaniu hipnoterapii.

Dlatego hipnoza nie powinna być traktowana jedynie jako prosta metoda „zahipnotyzowania” pacjenta, by przestał palić. Jej celem jest także wzmocnienie zasobów psychicznych jednostki tak, by samodzielnie radziła sobie z pokusami i trudnościami napotykanymi na drodze do abstynencji od nikotyny.

Hipnoterapia pokazuje, że zmiana zachowania zaczyna się od zmiany myślenia i postawy. Inwestując w rozwój własnego umysłu i siły woli poprzez hipnozę, zyskujemy realną pomoc ze strony naszego umysłu w walce o wolność od uzależnień.

Wpływ hipnozy na poprawę koncentracji i siły woli

Jak wspomniano, pod wpływem hipnozy pacjent osiąga odmienny stan świadomości (jest wprowadzany w stan alfa). Charakteryzuje się on podwyższonym poziomem sugestii i podatności na bodźce zewnętrzne. Stanowi to doskonały moment do zaimplementowania treści wzmacniających wolę i koncentrację.

Hipnoterapeuta może zasugerować pacjentowi, że po wyjściu z gabinetu łatwiej będzie się mu skupić i kontrolować swoje zachowanie. Ponadto poprzez trening uwagi i ćwiczenia wyobrażeniowe pacjent uczy się lepiej panować nad myślami i emocjami, co rozwija jego inteligencję emocjonalną. To bezpośrednio przekłada się na codzienne funkcjonowanie i wspomaga go w walce z pokusami.

Hipnoza a inne metody walki z nałogiem palenia

Hipnoterapia może być stosowana samodzielnie lub jako element kompleksowego programu walki z nałogiem palenia, obejmującego kilka metod jednocześnie.  Stosowana jednak jako technika wspomagająca, w synergii z innymi metodami terapeutycznymi, jest o wiele skuteczniejsza.

Zazwyczaj uzupełnia się hipnozę o farmakoterapię (nikotynowa terapia zastępcza, leki antynikotynowe zawierające bupropion i wareniklinę) oraz psychoterapię, np. poznawczo-behawioralną. W ramach CBT (ang. Cognitive-Behavioral Therapy) pacjent uczy się rozpoznawać sygnały poprzedzające zapalenie i unikać ryzykownych sytuacji.

Niekiedy hipnoza łączona jest także z coachingiem, treningami asertywności i grupami wsparcia dla rzucających palenie. Takie multiplikowanie oddziaływań terapeutycznych zwiększa szanse powodzenia terapii.

Jednak hipnoza sama w sobie, mimo braku dodatkowych interwencji, często również przynosi dobre efekty. Kluczowe są tutaj jednak oczekiwania pacjenta, jego motywacja do pracy nad zmianą i wiara w sukces.

Czynniki warunkujące skuteczność hipnoterapii

Na powodzenie hipnoterapii uzależnienia od tytoniu wpływają m.in.:

 • Zaangażowanie pacjenta i chęć współpracy z hipnoterapeutą;
 • Determinacja do trwałego zerwania z nałogiem;
 • Optymizm i wiara we własne możliwości;
 • Otwartość na działanie hipnozy i sugestii;
 • Stabilność emocjonalna – umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • Poziom inteligencji emocjonalnej i zdolności imaginacyjne.

Oprócz tego duże znaczenie odgrywa doświadczenie i kompetencje samego hipnoterapeuty. Im sprawniej poprowadzi sesje i trafniej dobierze sugestie, tym większa szansa na sukces całej terapii.

Wniosek – hipnoza może być skutecznym narzędziem w walce z paleniem

Hipnoza wydaje się obiecującą formą pomocy osobom uzależnionym od nikotyny, której skuteczność potwierdzają liczne przypadki. Redukuje ona objawy głodu nikotynowego, wzmacnia wiarę we własne siły i kształtuje pozytywną postawę wobec życia wolnego od dymu papierosów.

Aby terapia odniosła sukces, kluczowe jest zaangażowanie pacjenta i jego determinacja do pozbycia się nałogu. Ważna jest także systematyczna kontynuacja sesji hipnoterapii oraz stosowanie się do zaleceń hipnoterapeuty dotyczących radzenia sobie w kryzysowych momentach.

Opracowane przez: Daniel Domaradzki

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *