Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Jak długo jest ważne skierowanie na USG?

Dlaczego warto wykonać badanie USG?

Rozpoznanie wielu schorzeń i chorób zależy od skutecznej diagnostyki, a badanie ultrasonograficzne (USG) jest jednym z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych narzędzi diagnostycznych. Jeżeli otrzymałeś skierowanie na USG od lekarza, możesz zastanawiać się, jak długo jest ono ważne. Otóż, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, ważność skierowania na badania diagnostyczne, takie jak USG, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, skierowanie na badanie USG jest ważne przez 60 dni od daty wystawienia, jeżeli skierowanie zostało wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lekarza szpitalnego. W praktyce oznacza to, że masz dwa miesiące na umówienie i przeprowadzenie badania od momentu otrzymania skierowania.

Zobacz również: USG – jak działa, co wykrywa i dlaczego warto?

W przypadku pilnej potrzeby diagnostycznej

Są sytuacje medyczne, które wymagają natychmiastowej lub bardzo szybkiej diagnostyki. W takich przypadkach, lekarz może zdecydować, że badanie USG musi zostać przeprowadzone w trybie pilnym. Często jest to związane z obawami o poważne schorzenia, które mogą szybko postępować lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.

Takie sytuacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, nagłych bólów, podejrzenia guza lub torbieli, niewyjaśnionego krwawienia, a także objawów mogących wskazywać na stan zapalny lub zakaźny w obrębie badanego organu. Może to dotyczyć również monitorowania postępu leczenia lub oceny reakcji na terapię.

Jeżeli lekarz zaznaczy na skierowaniu konieczność przeprowadzenia badania w trybie pilnym, termin oczekiwania na badanie nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Jest to bardzo ważne, aby możliwe było szybkie postawienie diagnozy i, jeżeli to konieczne, rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Niektóre placówki medyczne mają specjalne procedury dla pilnych przypadków, które mogą obejmować priorytetowe umówienie na badanie, a nawet wykonanie badania tego samego dnia. Jeżeli jest to możliwe, warto skontaktować się bezpośrednio z placówką, do której skierowanie zostało wystawione, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Zobacz również: Dieta lekkostrawna przed USG – co jeść?

Perspektywy badawcze

Skierowanie na USG z NFZ

W Polsce dostęp do badania typu USG jest regulowany przez system opieki zdrowotnej.

Dla pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), skierowanie na badanie USG jest niezbędne. To skierowanie musi zawierać konkretne informacje dotyczące celu i zakresu badania. Powinno być ono wydane przez lekarza, który uważa, że badanie USG jest konieczne dla oceny stanu zdrowia pacjenta, i powinno być ono czytelnie podpisane.

W przypadku badania finansowanego przez NFZ, skierowanie na USG jest dokumentem, który potwierdza, że badanie jest medycznie uzasadnione i niezbędne dla oceny stanu zdrowia pacjenta. Jest to również dokument, który uprawnia pacjenta do wykonania badania bez dodatkowych opłat, poza standardowym wkładem własnym.

Niemniej jednak, jeśli decydujesz się na badanie komercyjne, czyli takie, które jest realizowane poza systemem NFZ i jest płatne, skierowanie na USG nie jest wymagane. W takim przypadku, badanie można wykonać bez skierowania, ale koszt badania pokrywa pacjent. Jest to opcja często wybierana przez osoby, które chcą szybko wykonać badanie, bez oczekiwania na termin w ramach NFZ, lub chcą skorzystać z usług konkretnej placówki lub specjalisty.

Pamiętaj jednak, że niezależnie od tego, czy wybierasz badanie finansowane przez NFZ, czy badanie komercyjne, zawsze powinieneś skonsultować swoje obawy i wyniki badania z lekarzem. To lekarz, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, jest w stanie prawidłowo zinterpretować wyniki badania i zalecić odpowiednie dalsze kroki.

Zobacz również: Jak przygotować się do USG jamy brzusznej?

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *