Postaw na zdrowie we Wrocławiu

Polacy na leki wydają więcej, a inflacja zmusza do oszczędzania – wynika z raportu e-recepta.net

Przygotowanie do badania USG i co się dzieje podczas badania?

Serwis e-recepta.net opublikował niedawno raport Nawyki zdrowotne Polaków – RAPORT 2023, prezentujący wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast. Badanie skupiało się na kwestiach związanych z wydatkami na leki, przyjmowaniem leków na receptę, korzystaniem z tele-porad i szczepień. Wśród znalezisk raportu, wydatki na leki okazały się szczególnie istotne.

Ile Polacy wydają na leki?

Zgodnie z danymi zebranymi w raporcie e-recepta.net, prawie połowa Polaków (49%) przekracza miesięcznie kwotę 100 złotych wydawaną na leki. Statystyka ta ilustruje zasadnicze problemy zdrowotne społeczeństwa, gdzie przewlekłe choroby wymagają regularnego stosowania leków, generując znaczne wydatki. Dodatkowo, badanie pokazuje istotne różnice między poszczególnymi miastami – mieszkańcy Szczecina są na czele listy, z aż 20,6% osób przeznaczających na leki powyżej 300 złotych miesięcznie. Jest to prawdopodobnie powiązane z deklaracją respondentów o częstych poważnych infekcjach, które mają miejsce co najmniej raz do roku.

Raport dodatkowo podkreśla istotne korelacje pomiędzy wydatkami na leki a płcią i wiekiem respondentów. Kobiety zdecydowanie więcej inwestują w leki, z jedynie 49,6% z nich wydającym mniej niż 100 złotych, w porównaniu do 56,5% mężczyzn. Takie różnice mogą być związane zarówno z dłuższą średnią życia kobiet, jak i większą tendencją do dbania o zdrowie. Ponadto, z badania wynika, że wydatki na leki rosną wraz z wiekiem – tylko 39,6% osób powyżej 60. roku życia przeznacza na ten cel mniej niż 100 złotych.

Jak inflacja wpłynęła na zakup leków?

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów jest wpływ inflacji na sytuację finansową Polaków w kontekście wydatków na leki. W kwietniu 2023 r., inflacja osiągnęła 14,7%, co negatywnie odbiło się na możliwościach finansowych respondentów. Aż 31,6% ankietowanych przyznało, że zmuszeni byli do oszczędzania na niezbędnych lekach z powodu rosnącej inflacji. Jest to niezmiernie zmartwiające, zwłaszcza w kontekście osób starszych i cierpiących na przewlekłe choroby, dla których regularne leczenie jest koniecznością.

Wszystkie te wyniki ukazują poważne wyzwania, z jakimi borykają się Polacy w zakresie dbałości o zdrowie. Koszty leków, zwłaszcza tych nierefundowanych, stanowią znaczące obciążenie dla budżetu domowego, szczególnie dla osób starszych, które są najbardziej narażone na przewlekłe choroby. Dane te skłaniają do refleksji nad obecnym stanem systemu opieki zdrowotnej i koniecznością podjęcia działań mających na celu łagodzenie tych problemów.

Wrocław wobec ogólnokrajowych statystyk

W kontekście prezentowanych danych, Wrocław prezentuje pewne unikalne trendy. W porównaniu z innymi miastami, mieszkańcy Wrocławia rzadziej przeznaczają powyżej 300 złotych miesięcznie na leki – jedynie 9,1%. W rankingu miast prezentujących takie wydatki, Wrocław plasuje się niżej, obok Poznania, Krakowa i Katowic.

Również w kontekście reakcji na inflację, mieszkańcy Wrocławia wyróżniają się na tle kraju. Zgodnie z raportem e-recepta.net, 31,8% respondentów z Wrocławia przyznało, że musiało zacząć oszczędzać na niezbędnych lekach z powodu rosnącej inflacji. Mimo że ten odsetek jest zgodny z ogólnokrajowym trendem, wrocławianie są na liście miast nieco wyżej, w stosunku do takich miast jak Kraków, Szczecin, Gdańsk i Warszawa, gdzie odsetek ten jest niższy.

Raport pokazuje, że wyzwania zdrowotne i finansowe związane z zakupem leków nie omijają mieszkańców Wrocławia. Z jednej strony, miasto to prezentuje statystyki zbliżone do ogólnokrajowych trendów, jednakże w niektórych aspektach sytuacja wygląda nieco lepiej. Bez względu na to, dane te ukazują presję, jaką inflacja i wydatki na leki wywierają na mieszkańców Wrocławia – sytuację, która wymaga dalszego monitorowania i rozważenia potencjalnych rozwiązań.

Pełny raport, zawierający dodatkowe dane i wnioski, jest dostępny na stronie e-recepta.net.

Opracowane przez: ZdrowyWrocław

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *